รองประธานสภาแห่งชาติ ดั่งถิหงอกถิ่ง เป็นประธานการประชุมสภาแข่งขัน ชมเชยส่วนกลาง

(VOVWORLD) - วันที่ 27 มีนาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ รองประธานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง ในฐานะรองประธานคนที่หนึ่งของสภาแข่งขัน ชมเชยส่วนกลางได้เป็นประธานการประชุมของสภาฯ 

โดยที่ประชุมได้หารือ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพกิจกรรมของหน่วยงานแข่งขันของจังหวัดและนครส่วนกลาง กระทรวง หน่วยงานและคณะส่วนกลาง การปรับปรุงกลุ่มแข่งขันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการของสภาติดตาม ชี้นำการปฏิบัติงานของกลุ่มแข่งขัน

นอกจากนั้น สภาแข่งขัน ชมเชยส่วนกลางยังพิจารณา หารือและแสดงความคิดเห็นต่อคณะและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัล “วีรชนกองกำลังติดอาวุธประชาชน” ในยุคสงคราม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด