ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อดูแลเอาใจใส่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย

(VOVworld) - นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจังหวัดเตี่ยนยางในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงฮานอย

ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อดูแลเอาใจใส่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย - ảnh 1
การมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับตรุษเต๊ตให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย 

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 5 เมษายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจังหวัดเตี่ยนยางในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงฮานอย ในการนี้ นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐจดจำความเสียสละและส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ของวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ คุณแม่วีรชนและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจังหวัดเตี่ยนยางในภารกิจการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชและรวมประเทศเป็นเอกภาพในอดีตและในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในปัจจุบัน และชี้ชัดว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อมีนโยบายที่เอื้อให้แก่การดูแลเอาใจใส่และยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง ยังแสดงความประสงค์ว่า จากประสบการณ์และชื่อเสียงของตน ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจะให้คำปรึกษาแก่พรรคสาขาจังหวัดและทางการท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งส่งเสริมและให้การศึกษาเกี่ยวกับเกียรติประวัติแห่งความรักชาติและการปฏิวัติเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด