ระบบแนวร่วมปิตุภูมิสาขาทุกระดับเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

(VOVworld) – ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามแสดงความเห็นว่า แนวร่วมฯทุกระดับต้องเพิ่มความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตรวจตรา ตรวจสอบและลงโทษการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

ระบบแนวร่วมปิตุภูมิสาขาทุกระดับเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย - ảnh 1
ภาพการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

(VOVworld) – วันที่ 4 เมษายน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ฝึกอบรมการปฏิบัติโครงการปฏิบัติการของแนวร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 และการรณรงค์ “ปวงชนสามัคคีสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ตัวเมืองมีอารยธรรม” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของแนวร่วมฯทุกระดับปี 2017 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า แนวร่วมฯทุกระดับต้องเพิ่มความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตรวจตรา ตรวจสอบและลงโทษการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด “แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับต้องทำการรวบรวมข้อมูลของประชาชนและแนวร่วมทุกสาขาผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมถอยต่อคุณธรรมด้านการเมืองและแนวคิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ปัญหาใดที่เห็นว่า มีหลักฐานเพียงพอก็ต้องทำการตรวจตราและตรวจสอบ”

สำหรับการรณรงค์ “ปวงชนสามัคคีสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ตัวเมืองที่มีอารยธรรม” แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเสนอให้แนวร่วมฯทุกสาขาสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกลงทะเบียนก่อสร้างกิจการและรูปแบบปฏิบัติชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอายธรรม เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและส่งเสริมการสร้างฐานะใหม่.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด