“ระเบียบการ once stop service” แห่งชาติเพื่อการผสมผสานในภูมิภาค

(VOVworld) - การเปิดใช้โครงการดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงคำมั่นของรัฐบาลเวียดนามต่อ สมาชิกอาเซียนในการลงนามอนุมัติข้อตกลงและพิธีสารฉบับต่างๆเพื่อมุ่งสู่การ จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015

 “ระเบียบการ once stop service” แห่งชาติเพื่อการผสมผสานในภูมิภาค - ảnh 1
พิธีเปิดใช้โครงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีระเบียบ  once stop service แห่งชาติ

(VOVworld) - พิธีเปิดใช้โครงการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีของกระทรวงและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนระเบียบการ  once stop service แห่งชาติได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอยซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งการเสร็จสิ้นระยะที่ 1 ของการปฏิบัติมติของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบศุลกากร once stop service แห่งชาติเป็นการนำร่องโดยมีกระทรวง 3 แห่งเข้าร่วมการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีระเบียบราชการ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมขนส่ง การเปิดใช้โครงการดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงคำมั่นของรัฐบาลเวียดนามต่อสมาชิกอาเซียนในการลงนามอนุมัติข้อตกลงและพิธีสารฉบับต่างๆเพื่อมุ่งสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015
ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน หวูวันนิง รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเพื่อปฏิรูประเบียบราชการที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการ once stop service แห่งชาติให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานประสานงานอย่างใกล้ชิดในการกำหนดมาตรฐานร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลระเบียบราชการเพื่อสนับสนุนการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคอาเซียนและเขตการค้าเสรีอื่นๆที่เวียดนามกำลังเจรจาเพื่อลงนาม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด