ร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไขมุ่งเน้นการบรรลุมาตรฐานสากล

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไข 
ร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไขมุ่งเน้นการบรรลุมาตรฐานสากล - ảnh 1 ภาพการประชุม (quochoi.vn)

นาย เจิ่นวันเตี๊ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงฟุกได้เผยว่า“ต้องพิจารณาและกำหนดเนื้อหาในร่างกฎหมายฯให้มีความกระจ่างแจ้ง ชัดเจนและละเอียด อีกทั้งต้องกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน องค์การและบุคคลในการบริหารภาษี”

การปรับปรุงร่างกฎหมายการบริหารภาษีในขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ซึ่งร่างกฎหมายฯได้มีมาตราต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมเนียมการปฏิบัติสากล มีการตรวจสอบและแนะนำมติต่างๆเพื่อมุ่งสู่กรอบข้อตกลงภาษีตามมาตรฐานสากล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด