ร่างกฎหมายความเลื่อมใสให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

(VOVWorld)-ร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนามี๑๕ข้อใหม่  สิ่งที่น่าสนใจคือ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนามและการนับถือศาสนาของผู้ที่กำลังถุกคุมขังตามกฎหมาย  

ร่างกฎหมายความเลื่อมใสให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา - ảnh 1
(VOVWorld)-เมื่อเช้าวันที่๒๓กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการประชุมทาบทามระดับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาที่จัดโดยคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชนและยุวชนแห่งรัฐสภา  โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมี๑๕ข้อใหม่  สิ่งที่น่าสนใจคือ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนามและการนับถือศาสนาของผู้ที่กำลังถุกคุมขังตามกฎหมาย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓
โดยบรรดาผู้แทนส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า การจัดทำร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการบริหารของรัฐเกี่ยวกับศาสนาและเอื้อให้แก่การจัดกิจกรรมของศาสนาต่างๆในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายและค้ำประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน  ผู้แทนบางคนแสดงความเห็นว่า ต้องทำการตีความข้อกำหนดในกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อให้การนับถือศาสนาดำเนินไปอย่างถูกต้อง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด