ร่างกฎหมายปศุสัตว์เอื้อให้แก่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่ พร้อมทั้งลงคะแนนอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ92,61  ตลอดจนหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายปศุสัตว์และรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทชี้แจงความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ
ร่างกฎหมายปศุสัตว์เอื้อให้แก่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน - ảnh 1นาง เหงวียนถิมิงจาง สมาชิกคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลอง (quochoi.vn) 

หน่วยงานปศุสัตว์ประกอบด้วย 2 ด้านหลักคือ การเพาะเลี้ยง การผลิตและประกอบธุรกิจด้านอาหารสัตว์ แต่ยังไม่มีกฎหมายการบริหารของรัฐในด้านนี้ หลังการประกาศกฤษฎีกาเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์เมื่อปี 2004 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานปศุสัตว์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะเลี้ยงและขยายขอบเขตจนกลายเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของหน่วยงานการเกษตรเวียดนาม

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า ต้องปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ รวมทั้งทำการปฏิรูประบบกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเข้มแข็งให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากลและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐในด้านปศุสัตว์ นาง เหงวียนถิมิงจาง สมาชิกคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลองได้เผยว่าปัจจุบัน หน่วยงานปศุสัตว์ได้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญของหน่วยงานเกษตรเวียดนาม การผลิตและประกอบธุรกิจในด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตาม กฤษฎีกาเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์เมื่อปี 2004 ยังไม่ได้รับการปรับปรุงและกำหนดถึงทุกพฤติกรรมของผู้ผลิตและประกอบธุนกิจ โดยเฉพาะการผลิตอาหารสัตว์ การวางแผนพัฒนา แนวทางการบำบัดของเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการบริหารของรัฐ สร้างกรอบทางกฎหมายในการบริหารการผลิตและการพัฒนาหน่วยงานปศุสัตว์อย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด