ร่างกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและลดภัยธรรมชาติแห่งชาติ

(VOVworld)-ทบวงชลประทานแห่งกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้จัดการประชุมทาบทามเพื่อร่างโครงสร้างการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติแห่งชาติถึงปี2020

ร่างกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและลดภัยธรรมชาติแห่งชาติ - ảnh 1
(VOVworld)-ทบวงชลประทานแห่งกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้จัดการประชุมทาบทามเพื่อร่างโครงสร้างการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติแห่งชาติถึงปี2020 นายเหงวียนซวนเยี๋ยว รองหัวหน้าทบวงได้เผยว่า ในการประชุมนี้หน่วยงานต่างๆจะรวบรวมความคิดและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้างยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถระดมทุกแหล่งพลังเข้าร่วมกระบวนการปฏิบัติ ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เหลือน้อยที่สุดพวกเราได้เห็นพ้องกันในรูปแบบและมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติผ่านการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ติดตามผลโครงการ มีการแนะนำการปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆจัดทำรายงานประจำปี  นอกจากนี้การปฏิบัติยุทธศาสร์แห่งชาติดังกล่าวก็ถือเป็นหนึ่งในผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติ บนพื้นฐานนั้นจะมีการเชื่อมโยงการตรวจสอบและประเมินปฏิบัติการของเวียดนามในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ ยุทธศาสตร์การป้องกันและลดภัยธรรมชาติถึงปี2020อยู่ในกรอบโครงการอุปถัมภ์ของธนาคารโลกที่มีมูลค่า9แสนเหรียญสหรัฐซึ่งปฏิบัติตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2011ถึงเดือนธันวาคมปี2013ในขอบเขตทั่วประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด