รางวัลการสื่อสารต่างประเทศประจำปี 2018 ยกย่องสดุดีผลงานยอดเยี่ยมในการสื่อสารต่างประเทศ

(VOVWORLD) - วันที่ 7 มิถุนายน ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลการสื่อสารต่างประเทศประจำปี 2018 โดยมีท่าน เหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรี นาย หวอวันเถือง สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำภารกิจการสื่อสารต่างประเทศเข้าร่วม
รางวัลการสื่อสารต่างประเทศประจำปี 2018 ยกย่องสดุดีผลงานยอดเยี่ยมในการสื่อสารต่างประเทศ - ảnh 1 ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศหรือวีโอวีมี 5 ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงรางวัลที่ 1

ในการประกวดปีนี้ มีผลงานประมาณ 1,000 ผลงานจากสำนักงาน สื่อส่วนกลางและท้องถิ่น 130 แห่ง รวมทั้งสำนักพิมพ์ 12 แห่งทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งผลงานต่างๆจัดทำในภาษาเวียดนามและภาษาต่างประเทศ 12 แบ่งเป็น 8 ประเภท คือหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ที่ใช้ภาษาต่างประเทศ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพถ่ายและหนังสือ เป็นต้น

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ชื่นชมผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการจัดงาน            “หลังการจัดงานมาเป็นเวลา 5 ปี รางวัลนี้นับวันยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพของการสื่อสารต่างประเทศ มีส่วนร่วมขยายความเชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างสำนักงานการต่างประเทศกับสื่อมวลชน ระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นการให้กำลังใจให้ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยให้มีผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลงานต่างๆที่เข้าร่วมการประกวดในปีนี้ล้วนมีคุณภาพดี ซึ่งสะท้อนทุกด้านของการสื่อสารต่างประเทศเวียดนาม กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะกรรมการจัดงานได้เลือกผลงาน 90 ผลงานเพื่อมอบรางวัล โดยมีรางวัลที่หนึ่ง 8 รางวัล รางวัลที่สอง 17 รางวัล รางวัลที่สาม 25 รางวัลและรางวัลชมเชย 40 รางวัล ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศหรือวีโอวีมี 5 ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงรางวัลที่ 1.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด