ร่างโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการท่องเที่ยวต้องกำหนดหน้าที่ต่างๆที่เป็นรูปธรรม

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ทบวงการทjองเที่ยว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อหารือเกี่ยวกับร่างโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการท่องเที่ยว
ร่างโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการท่องเที่ยวต้องกำหนดหน้าที่ต่างๆที่เป็นรูปธรรม - ảnh 1นาย หวูดึ๊กดามในการประชุม 

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาย หวูดึ๊กดาม ได้ยํ้าว่า ต้องจัดทำร่างโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเด็ดขาด เช่น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ระบบคมนาคม การตรวจคนเข้าเมือง การบริหารในเขตท่องเที่ยวต่างๆและการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำชับว่า ร่างโครงการดังกล่าวต้องกำหนดหน้าที่ต่างๆที่เป็นรูปธรรมบนเจตนารมณ์ที่รัฐได้วางนโยบายและท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งต้องกำหนดกรอบเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติและเขตท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ส่วนทบวงการท่องเที่ยวต้องรวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงร่างโครงการดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด