รายการศิลปะ “ฉลองครบรอบ 25 ปีปฏิบัติการเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ”

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกับโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP จัดรายการศิลปะภายใต้หัวข้อ “ฉลองครบรอบ 25 ปีปฏิบัติการเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” ที่มีชื่อว่า “พลังชีวิตที่คงอยู่ตลอดไป” 

ในกรอบของงาน ได้มีการแสดงศิลปะและการเสวนา ซึ่งช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจถึงภาพรวม 25 ปีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเวียดนาม

เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมปี 1994 ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้มีก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสครบรอบ 25 ปีที่อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพมีผลบังคับใช้ ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามพร้อมกับการช่วยเหลือของ UNDP และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆได้เป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับและผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคและโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ในการปิดงาน  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ UNDP ได้มอบรางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลที่สอง 1 รางวัลและรางวัลที่สาม 2 รางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด