รายการศิลปะ “วสันตฤดูเพื่อเด็ก” ครั้งที่ 9

(VOVworld) - ทั่วประเทศมีเด็กกว่า 26 ล้านคนโดยเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษเกือบ 1.5 ล้านคน เมื่อปี 2015 กองทุนคุ้มครองเด็กได้ระดมเงิน 8 หมื่น 8 พัน 7 ร้อยล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษในทั่วประเทศกว่า 1 แสนคน

รายการศิลปะ “วสันตฤดูเพื่อเด็ก” ครั้งที่ 9 - ảnh 1
นาง เหงียนถิยวาน รองประธานประเทศและบรรดาผู้อุปถัมภ์

(VOVworld) - รายการศิลปะ “วสันตฤดูเพื่อเด็ก” ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม กองทุนคุ้มครองเด็กและสถานีโทรทัศน์แห่งเวียดนามได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม ณ กรุงฮานอยเพื่อมอบของขวัญทางใจที่มีความหมายและเป็นรูปธรรมให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ตเวียนมาโดยมีนาง เหงียนถิยวาน รองประธานประเทศและประธานสภาสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็กเวียดนามเข้าร่วม

ทั่วประเทศมีเด็กกว่า 26 ล้านคนโดยเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษเกือบ 1.5 ล้านคน เมื่อปี 2015 กองทุนคุ้มครองเด็กได้ระดมเงิน 8 หมื่น 8 พัน 7 ร้อยล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษในทั่วประเทศกว่า 1 แสนคนซึ่งผลงานนี้มาจากการดูแลและช่วยเหลือของรัฐ การสนับสนุนเงินทุนและสิ่งของที่จำเป็นขององค์กร บุคคลและผู้ที่มีใจกุศลทั้งภายในและต่างประเทศให้แก่กองทุนคุ้มครองเด็กเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา
โอกาสนี้ นาง ฝ่ามถิหายเจวี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้มอบหนังสือชมเชยให้แก่ 11 หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องและดูแลเอาใจใส่เด็กในปี 2015 มอบเข็มที่ระลึก “เพื่อภารกิจแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม” ให้แก่บุคคล 2 คน
ในโอกาสนี้ กองทุนคุ้มครองเด็กเวียดนามได้รับเงินสนับสนุนเกือบ 6 หมื่นล้านด่งจากองค์กร บุคคล สถานประกอบการและผู้ที่มีใจกุศลทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด