รายการ “งานวันแห่งการชุมนุม”มีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพการรวบรวมกองกำลังเยาวชน

(VOVWORLD) - เพื่อปลุกเร้าความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และรำลึกครบรอบ 87 ปีการก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม ในระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้เปิดการรณรงค์จัดรายการ “งานวันแห่งการชุมนุม” ในหัวข้อ “เยาวชนกับความคิดสร้างสรรค์” ในองค์กรเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์สาขาท้องถิ่นต่างๆ

การรณรงค์จัดรายการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกกองเยาวชนที่ทำงานในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมของกองเยาวชนในภูมิลำเนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกองเยาวชนต่อสมาชิกกองเยาวชน นาย บุ่ยกวางฮวี เลขาธิการกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้เผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัด “งานวันแห่งการชุมนุม”คือเพื่อรณรงค์และรวบรวมสมาชิกกองเยาวชนที่กำลังทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีองค์กรกองเยาวชน อีกทั้งเสนอและส่งเสริมความคิดริเริ่มเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและประกอบธุรกิจ ตลอดจนเสนอมาตรการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของกองเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด