รายงานสถานการณ์เด็กโลกปี2016 : โอกาสที่เสมอภาคของเด็ก

(VOVworld)- วันที่6เดือนนี้ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำเวียดนามได้ประกาศรายงานสถานการณ์เด็กโลกปี2016:โอกาสที่เสมอภาคของเด็ก

(VOVworld)- วันที่6เดือนนี้ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำเวียดนามได้ประกาศรายงานสถานการณ์เด็กโลกปี2016:โอกาสที่เสมอภาคของเด็ก ซึ่งได้ระบุถึงความคืบหน้าในการปฏิบัตินโยบายสำหรับเด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง โดยได้มีก้าวพัฒนาที่สำคัญในการช่วยชีวิตเด็ก การส่งเสริมเด็กไปโรงเรียนและการลดความยากจน

ที่เวียดนาม อัตราความยากจนได้ลดลงจากร้อยละ58ในปี1993ลงเหลือร้อยละ10ในปี2014 อัตราเด็กเสียชีวิตลดจาก36รายต่อเด็ก1พันคนในปี1990ลงเหลือ10รายต่อ1พันคนในปี2014 ซึ่งเพื่อผลักดันงานด้านการสนับสนุนเด็กๆ รายงานดังกล่าวได้ระบุข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสในสังคม เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและครอบครัวยากจน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาของเด็ก ส่งเสริมให้สังคมเข้าร่วมกระบวนการปฏิบัติเพื่อเด็กหลายล้านคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด