รำลึกวันอุตุนิยมวิทยาโลกในเวียดนาม

(VOVworld)-พิธีรำลึกวันอุตุนิยมวิทยาโลก 23มีนาคม ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีตัวแทนของกระทรวง หน่วยงานต่างๆของเวียดนามและตัวแทนสถานทูตต่างๆเข้าร่วม โดยปีนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เลือกหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเมฆ”

 รำลึกวันอุตุนิยมวิทยาโลกในเวียดนาม - ảnh 1

(VOVworld)-พิธีรำลึกวันอุตุนิยมวิทยาโลก 23มีนาคม ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีตัวแทนของกระทรวง หน่วยงานต่างๆของเวียดนามและตัวแทนสถานทูตต่างๆเข้าร่วม โดยปีนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เลือกหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเมฆ” เพื่อส่งสาส์นให้ชาวโลกเข้าใจในความสำคัญของเมฆในระบบสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งยกระดับทักษะความสามารถในการพยากรณ์อากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ปีนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จัดทำหนังสืออาตลาสใหม่เกี่ยวกับระบบเมฆเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยามีพื้นฐานร่วมกันในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด