ลดผลเสียหายในเขตที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทางภาคกลางให้เหลือน้อยที่สุด

(VOVWORLD) -วันที่7พฤศจิกายน นายกฯเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัวของที่ดินริมฝั่งทะเลและการทับถมของตะกอนที่ปากแม่น้ำ ในจังหวัดภาคกลางตั้งแต่จังหวัดเหงะอานถึงจังหวัดบิ่งถวน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3เกี่ยวกับปัญหานี้ภายใต้อำนวยการของนายกฯ

ในการกล่าวปราศรัยชี้นำในการประชุม นายกฯได้ชี้ชัดว่า ปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและยากจะพยากรณ์ได้ดังนั้นในระยะยาวทางกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทจะต้องทำการประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัวของที่ดินริมฝั่งทะเลและการทับถมของตะกอนที่ปากแม่น้ำเพื่อวางมาตรการแก้ไขในเชิงรุกและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้ความสำคัญต่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ความเสี่ยง ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความมั่นคงของชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาของท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด