วิจัยและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงใหม่สู่สังคมนิยม

(VOVWorld) –  วิจัยและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงใหม่สู่สังคมนิยม

 

วิจัยและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงใหม่สู่สังคมนิยม - ảnh 1
นครโฮจิมินห์พัฒนาอย่างรวดเร็ว (Photo:dientu.dangcongsan)

(VOVWorld) – วันที่๑๔เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย สถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้จัดการสัมมนาทางวิชการในหัวข้อ“วิธีการวิจัย สรุปผล ตีความปัญหาทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปสู่สังคมนิยม” การสรุปผลเพื่อการพัฒนาทฤษฎี วางแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐเวียดนาม ที่สัมมนาได้อภิปรายถึงเนื้อหาต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา การก่อตัวและพัฒนาแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ปัญหาทฤษฎีเกี่ยวกับเป้าหมายและรูปแบบสังคมนิยมที่เวียดนามสร้างสรรค์ ระยะพัฒนาต่างๆของแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีของพรรคและรัฐเกี่ยวกับคุณลักษณะ แนวทางไปสู่สังคมนิยมในเวียดนาม กระบวนการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาทฤษฎีที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย  รูปแบบ คุณลักษณะ แนวทาง มาตรการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปสู่สังคมนิยม มาตรการเข้าถึงและวิจัย การตีความปัญหาทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปสู่สังคมนิยม./.


 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด