วุฒิสภากัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายสมาคมและองค์การ NGO

(VOVworld) - วุฒิสภากัมพูชาได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายสมาคมและองค์การ NGO เพื่อขยายการบริหารและอำนวยความสะดวกให้องค์การต่างๆปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี เสถียรภาพใต้กรอบของกฎหมาย

วุฒิสภากัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายสมาคมและองค์การ NGO - ảnh 1
รัฐสภากัมพูชา (Photo: anninhthudo.vn)
  (VOVworld) - เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม วุฒิสภากัมพูชาได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายสมาคมและองค์การ NGO เพื่อขยายการบริหารและอำนวยความสะดวกให้องค์การต่างๆปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีเสถียรภาพใต้กรอบของกฎหมาย  ในการกล่าวปราศรัยกับสื่อมวลชนหลังจากที่วุฒิสภาได้อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว นาย Mom Bun Neang โฆษกของวุฒิสภากัมพูชาได้เผยว่า ปัจจุบัน กัมพูชามีสมาคมและองค์การ NGO กว่า 5 พันแห่ง  ในเวลาที่ผ่านมา สมาคมและองค์การ NGO ได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ  แต่ก็มีองค์การบางแห่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้น ต้องการกฎหมายที่สนับสนุนสมาคมและองค์การที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและป้องกันไม่ปล่อยให้บุคคลใดๆใช้องค์การของตนเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
  กฎหมายสมาคมและองค์การ NGO จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภารัฐธรรมนูญและถวายให้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาลงพระปรมาภิไธย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด