วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมติเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล

(VOV) - ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐรายงานว่า วันที่ 11 มิถุนายน วุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติมติที่ยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนการแก้ไขการพิพาทด้านอธิปไตยทางดินแดนและสิทธิอำนาจศาลทางทะเลในเอเชียแปซิฟิกด้วยสันติวิธี 

วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมติเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล - ảnh 1
กองทัพเรือสหรัฐ
(Photo: radiovietnam.vn)
(VOV) - ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐรายงานว่า วันที่ 11 มิถุนายน วุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติมติที่ยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนการแก้ไขการพิพาทด้านอธิปไตยทางดินแดนและสิทธิอำนาจศาลทางทะเลในเอเชียแปซิฟิกด้วยสันติวิธี  โดยมติระบุว่า วุฒิสภาสหรัฐประนามทุกปฏิบัติการที่บังคับ ข่มขู่หรือใช้กำลังเพื่อเรียกร้องอธิปไตยทางดินแดนและน่านนํ้่า หรือ มุ่งปลี่ยนแปลงสภาพในปัจจุบันของทะเลตะวันออกและทะเลจีนตะวันออก รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ก่อความไม่สงบที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนหรือขยายการพิพาท  วุฒิสภาสหรัฐให้การสนับสนุนการร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี ระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเร็ว และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในปัญหานี้เช่นกัน  มติยังยํ้าถึงการสนับสนุนของวุฒิสภาสหรัฐต่อกระบวนการประสานงานทางการทูตระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขการพิพาทด้านอธิปไตยทางทะเลหรือดินแดนบนพื้นฐานของการรักษาสันติภาพและความมั่นคง การให้ความเคารพกฎหมายสากลและปกป้องกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ถูกกีดขวาง การบินและการเดินเรืออย่างเสรี  มติเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐดำรงการเคลื่อนไหวในแปซิฟิกตะวันตกต่อไปเพื่อคํ้าประกันการเดินเรืออย่างเสรี สันติภาพ เสถียรภาพและการให้ความเคารพกฎหมายสากล  วุฒิสภาสหรัฐชื่นชมความสำคัญของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียน และฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือ APEC ที่มีบทบาทในการสร้างขอบเขตต่างๆเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค  รวมทั้งยํ้าว่า สหรัฐมีผลประโยชน์ด้านการบินและการเดินเรืออย่างเสรีในเขตทะเลของเอเชียแปซิฟิก  ซึ่งมติได้ระบุว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุความไม่สงบในทะเลตะวันออก เช่น การที่เรือของจีนตัดสายเคเบิลสำรวจของเรือขุดเจาะปิโตรเลียมเวียดนาม ปิดล้อมหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ ที่มีการพิพาทกับฟิลิปปินส์และไต้หวัน และการที่จีนพิมพ์แผนที่ระบุเส้นประเก้าเส้นเพื่อยืนยันเป็นแนวชายแดนแห่งชาติของเขา วุฒิสภาสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า นครซานซาและการจัดตั้งหน่วยทหารประจำในนครดังกล่าว  มติดังกล่าวยังระบุถึงการพิพาทด้านอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออกในเวลาที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ./.
Nhật Quỳnh นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด