วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 7

(VOVworld) – วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 7 ปี 2014 นี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15  เดือนอ้ายตามจันทนรคติซึ่งตรงกับวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ ณ เขตโบราณสถานวันเหมียวก๊วกตื๋อย้าม กรุงฮานอย

วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 7  - ảnh 1
วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 7 ปี 2014 นี้จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่ 14-15 เดือนอ้ายตามจันทนรคติ ณ วันเหมียวก๊วกตื๋อย้าม

(VOVworld) – วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 7 ปี 2014 นี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15  เดือนอ้ายตามจันทนรคติซึ่งตรงกับวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ ณ เขตโบราณสถานวันเหมียวก๊วกตื๋อย้าม กรุงฮานอย
วันกลอนเวียดนามปีนี้ยังคงจัดขึ้น ณ เวทีหลัก 2 แห่ง ประกอบด้วย เวทีกลอนดั้งเดิมและเวทีกลอนเยาวชนโดยที่เวทีกลอนเยาวชนมีหัวข้อคือ “จากเดียนเบียนถึงหว่างซาและเจื่องซา” ซึ่งถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงกวีรุ่นใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศที่คึกคักและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ส่วนที่เวทีกลอนดั้งเดิม บรรดากวีจะอ่านผลงานของตนที่มาจากแรงบันดาลใจจากความรักประเทศและความภาคภูมิใจในประชาชาติ โดยเฉพาะบทกวีที่สรรเสริญชัยชนะเดียนเบียนฟู รำลึกถึงกุลบุตรที่เสียสละชีพเพื่อชาติเพื่อพิทักษ์รักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของเวียดนาม โดยเฉพาะในปีนี้ มีการขับบทกวีของประธานโฮจิมินห์เป็นส่วนใหญ่และจัดแสดงในรูปแบบใหม่
นอกจากนี้ ยังมีเวทีกลอนของ 26 สโมสร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 4 แห่งในพื้นที่กรุงฮานอยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน อ่านบทกวี แนะนำผลงานด้านวรรณกรรม ในวันกลอนเวียดนามปี 2014 ยังมีการจัดรายการศิลปะต่างๆ เช่น การแสดงระบำของชาวม้ง จังหวัดห่ายาง การเล่นพิณติ๊ง จังหวัดหล่างเซิน ร้องเพลง กวานเหาะจังหวัดบั๊กนิง การระบำโจ๊งเกิมจังหวัดหายเยืองและร้องเพลงโจ่ววันจังหวัดนามหดิ่งเพื่อสร้างความคึกคักให้แก่งานในปีนี้./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด