วันความสุขสากล ๒๐มีนาคม

20 มีนาคม 2560 - 13:42:12

วนความสขสากล ๒๐มนาคม  hinh 0
(VOVWorld)-ปี๒๐๑๗เป็นปีที่๓ที่เวียดนามขานรับวันความสุขสากลภายใต้หัวข้อ “ความรักและการแบ่งเบา”   ในโอกาสนี้  ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับจิตสำนึกของทางการทุกระดับ หน่วยงาน ท้องถิ่น สถานประกอบการ องค์การ บุคคล ครอบครัวและสังคมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความหมาย หัวข้อและสาส์นของสหประชาชาติเกี่ยวกับวันความสุขสากล  พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ทั้งสังคมและครอบครัวมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำผาสุก  นาง เหงวียนถิเกิ่น เขตบิ่งแถง นครโฮจิมินห์ได้เผยว่า
“ดิฉันคิดว่า ทุกคนต้องรักและให้ความช่วยเหลือจุนเจือกัน  สอนให้ลูกหลานปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและมีอารยธรรม”
ส่วนสมาคมสตรีจังหวัดกว๋างหงายได้มอบบ้านเอื้ออาทร๑๐หลังให้แก่สมาชิกที่ยากจนและรถจักรยาน๒๐คันให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและขยายผลรูปแบบสโมสรต่างๆ เช่น สโมสร “ครอบครัวที่มีความสุข”. 

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว