วันทรัพย์สินทางปัญญา-ยกระดับสถานะและคุณค่าสถานประกอบการ

(VOVworld) – การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญามีส่วนร่วมยกระดับทักษะความสามารถ สถานะของสถานประกอบการ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

วันทรัพย์สินทางปัญญา-ยกระดับสถานะและคุณค่าสถานประกอบการ - ảnh 1การเสวนา “ทรัพย์สินทางปัญญา- ยกระดับสถานะและคุณค่าของสถานประกอบการ”

(VOVworld) – เพื่อขานรับวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายน เมื่อบ่ายวันที่ 25 เมษายน ณ กรุงฮานอย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้ประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเสวนา “ทรัพย์สินทางปัญญา- ยกระดับสถานะและคุณค่าของสถานประกอบการ”

ตามความเห็นของนาย ดิง หุย ฟี้ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญามีส่วนร่วมยกระดับทักษะความสามารถ สถานะของสถานประกอบการ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือเครื่องมือแข่งขันที่มีประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศและสถานประกอบการใดที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสูงก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงตามไปด้วย
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปี 2020 เวียดนามต้องบรรลุคุณค่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงร้อยละ 45 ของจีดีพี คุณค่าของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม รัฐได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือสถานประกอบการในการสร้างเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการระบุสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด