วันที่ 18 กันยายน จะเปิดการประชุมคณะผู้บริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียนครั้งที่ 35

(VOVWORLD) - การประชุมคณะผู้บริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียนหรือ ASSA ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของระบบประกันสังคมอาเซียนในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี” จะเปิดขึ้น ณ เมืองญาจาง จังหวัดแค๊งหว่าในวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญของหน่วยงานประกันสังคมเวียดนาม 

การจัดการประชุมนี้ให้ประสบความสำเร็จจะยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ประเทศและหน่วยงานประกันสังคมเวียดนามตามเจตนารมณ์แห่งการชี้นำของรัฐบาลเกี่ยวกับการผลักดันงานด้านการต่างประเทศ การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ในกรอบของการประชุมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการประชุมครบองค์ พิธีฉลองครบรอบ 20 ปีวันก่อตั้ง ASSA งานนิทรรศการภาพถ่าย ASSA 20 ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนา การสัมมนาระหว่างประเทศ  การประชุมของคณะผู้บริหาร ASSA และคณะเลขาธิการ เป็นต้น โดยเฉพาะในการประชุม เวียดนามจะได้รับมอบตำแหน่งประธาน ASSA วาระปี 2018-2019

คาดว่า ที่ประชุมจะออกแถลงการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนะ ความเข้าใจร่วมและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของสมาคมเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางความร่วมมือสวัสดิการสังคมในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด