วันที่ 2ของการตั้งและตอบกระทู้ถามในที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13

(VOVworld)– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ตอบกระทู้ถามของผู้แทนรัฐสภาโดยเน้นถึงการแก้ไขปัญหางานทำและการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าการธนาคารชาติได้ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องถึงงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ


วันที่ 2ของการตั้งและตอบกระทู้ถามในที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 - ảnh 1
ท่าน Hoàng Tuấn Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว (vietnamnet.vn)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่2 ของการตั้งและตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 ท่าน Hoàng Tuấn Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้ตอบข้อซักถามของบรรดาผู้แทนรัฐสภาต่อกระทู้ถามด้านวัฒนธรรม ท่าน Hoàng Tuấn Anh ได้เผยว่า ท้องถิ่นและหน่วยงานด้านวัฒนธรรมได้ยืนหยัดปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 5 สมัยที่ 8 เกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้า มีเอกลักษณ์เฉพาะประชาชาติ”โดยเน้นถึงการให้การศึกษาด้านแนวคิด คุณธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่โปร่งใสและบริสุทธิ์ในสังคม  ผลักดันการปฏิบัติขบวนการ “ปวงชนให้ความสามัคคี สร้างสรรค์ชีวิตที่มีวัฒนธรรม” ให้มีความผูกพันกับการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ หน่วยงานวัฒนธรรมต้องให้ความสนใจถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขจัดภัยสังคม

สำหรับด้านการท่องเที่ยว ท่าน Hoàng Tuấn Anh ได้เผยว่า ขณะนี้ มีเกือบ 1 พันโครงการที่ลงทุนด้านการท่องเที่ยว รวมยอดเงินทุนประมาณ 3 หมื่นล้านล้านด่งโดยปี 2012 หน่วยงานการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในจีดีพีของประเทศร้อยละ 6 สร้างงานทำ 1.4 ล้านตำแหน่ง ภายในปี 2020 เวียดนามจะพยายามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ได้ 10-10.5 ล้านคน ทำรายได้ 1 หมื่น 8 พันล้าน- 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ท่าน Hoàng Tuấn Anh ยังยอมรับว่า เวียดนามมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว แต่อุตสาหกรรมในด้านการท่องเที่ยวยังไม่สามารถพัฒนาทัดเทียมกับศักยภาพที่มีและประเทศในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้การท่องเที่ยวเวียดนามให้พัฒนาเท่ากับประเทศต่างๆในภูมิภาคและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ท่าน Hoàng Tuấn Anh ได้แสดงความเห็นว่า “ในเร็วๆนี้ ต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบกระจายให้เป็นการพัฒนาในเชิงลึกโดยเน้นคุณภาพการบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการอนุรักษ์เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เพิ่มการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มีนโยบายดึงดูดนักลงทุน มาตรการแก้ไขขั้นพื้นฐานในเวลาที่จะถึงคือ ต้องเน้นถึงคุณภาพของการบริการที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและการฝึกสอนอาชีพ นอกจากนั้น ต้องผลักดันการรณรงค์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค”

เช้าวันเดียวกัน นาย  Nguyễn Minh Quang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ นาย  Nguyễn Văn Bình ผู้ว่าการธนาคารชาติได้เข้าร่วมการอธิบายและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องถึงงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ

วันที่ 2ของการตั้งและตอบกระทู้ถามในที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 - ảnh 2
ท่าน Phạm Thị Hải Chuyền รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม (truongtansang.net)

ส่วนในช่วงบ่าย ท่าน Phạm Thị Hải Chuyền รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ตอบกระทู้ถามของผู้แทนรัฐสภาโดยเน้นถึงการแก้ไขปัญหางานทำและการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในชนบท เขตเขา การบริหารแรงงานอิสระและนโยบาสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง สำหรับประสิทธิภาพการลงทุนให้แก่การฝึกสอนอาชีพ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า ปัญหาการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงาน รวมทั้งแรงงานในชนบทคือหนึ่งในเป้าหมายที่พรรคและรัฐได้วางไว้เพื่อรักษาแหล่งบุคคลากรให้แก่การพัฒนา ก่อนหน้านั้น การฝึกสอนอาชีพได้รับความสนใจลงทุน แต่หลังจากที่มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งบุคคลากรและความต้องการด้านบุคคลากรให้แก่การพัฒนาจนทำให้สถานที่ฝึกสอนอาชีพได้รับความสนใจลงทุนมากขึ้น ดังนั้น จนถึงขณะนี้ มีสถานที่ฝึกสอนอาชีพทางท้องถิ่นต่างๆ กว่า 1 พันแห่ง แต่ในทางเป็นจริง การลงทุนให้แก่การฝึกสอนอาชีพในท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมเพรียงกันและโครงการฝึกสอนอาชีพยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ท่าน Phạm Thị Hải Chuyền ได้เผยว่าทางกระทรวงฯมีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูงต่อปัญหานี้ ดังนั้น ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะเสนอ 2 เนื้อหาให้รัฐบาลพิจารณา 1 คือ จะมีการจัดการประชุมสรุป 3 ปีการปฏิบัติการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงานในชนบท 2 คือ ชี้นำให้โรงเรียนอาชีวศึกษาต้องเกาะติดกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นของตน สถานที่ฝึกสอนอาชีพบางแห่งต้องจัดตั้งส่วนดูแลการประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้แก่แรงงารน
ในการนี้ ท่าน Phạm Thị Hải Chuyền ยังยืนยันว่า ปัญหาเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตของผู้ยากจน แต่พรรค รัฐบาลและท้องถิ่นต่างๆได้ให้ความสนใจถึงปัญหานี้โดยรัฐบาลได้มีโครงการปฏิบัติการที่เน้นสนับสนุนนโยบายดูแล ตรวจรักษาโรค ให้การช่วยเหลือด้านที่ดิน ที่พักอาศัย เงินกู้และสร้างงานทำให้แก่ผู้ยากจนจึงได้มีส่วนร่วมช่วยแบ่งเบาความยากลำบากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากจน สำหรับปัญหาแรงงานอิสระ ท่าน Phạm Thị Hải Chuyền ได้เผยว่า ความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารของรัฐคือประสานกับทางการท้องถิ่นของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจำนวนแรงงานนี้เพื่อช่วยให้ชีวิตของพวกเขามีความมั่นคงมากขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด