วันที่ 4 ของการประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVWORLD) - การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่7สมัยที่12ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 4

วันที่ 10 พฤษภาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่7สมัยที่12ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 4 โดยที่ประชุมได้หารือถึงโครงการปรับปรุงนโยบายประกันสังคมภายใต้อำนวยการของนาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกกรมการเมืองพรรคและสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค ในการหารือบรรดาผู้แทนได้ชื่นชมนโยบายประกันสังคมครั้งนี้เพราะมีความสมบูรณ์ มีวิทยาศาสตร์และมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ ดังนั้นต้องได้รับการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียงกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประกันสังคมและการค้ำประกันความสมดูลของงบประมาณในด้านนี้ นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้แสดงความเห็นว่า "ถ้าอยากพัฒนาระบบการประกันสังคมต้องให้ความสนใจพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเอกชนตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่5 ประกาศใช้นโยบายประกันสังคมที่เอื้อให้แก่ภาคเอกชน ช่วยเหลือกลุ่มที่ประสบอุปสรรคในการเข้าร่วมประกันสังคมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการพัฒนาในปัจจุบัน โดยขณะนี้รัฐกำลังสนับสนุนครอบครัวอยากจนร้อยละ30 ใกล้ยากจนร้อยละ25และคนธรรมดาได้ร้อยละ10เมื่อเข้าร่วมการประกันสังคม".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด