วันที่2ของการประชุมสมัชชากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่24มิถุนายน การประชุมสมัชชากองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือGEFครั้งที่6ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่23-29มิถุนายน ณ นครดานังได้ย่างเข้าสู่วันที่2 

โดยได้มีการจัดการประชุมสภาGEFครั้งที่54เพื่อพิจารณานโยบายสนับสนุนร่วม  ผลักดันความร่วมมือของGEF แผนการและงบประมาณในปี2019ของGEF การปฏิบัติโครงการสนับสนุนขนาดเล็กให้แก่GEFและโครงการช่วยเหลือแห่งชาติให้แก่GEF

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของโลก เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์อาหารและการเพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด