วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาหารือร่างกฎหมายงานทำ

(VOVworld)- วันที่19มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 ได้ดำเนินการต่อไปโดยหารือร่างกฎหมายงานทำ ที่ประชุมได้เห็นพ้องต่อความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้กฎหมายนี้รวมทั้งหารือปัญหาต่างๆ

วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาหารือร่างกฎหมายงานทำ - ảnh 1
วันที่19มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 ได้ดำเนินการต่อไปโดยหารือร่างกฎหมายงานทำ (VGP)
(VOVworld)- วันที่19มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 ได้ดำเนินการต่อไปโดยหารือร่างกฎหมายงานทำ ที่ประชุมได้เห็นพ้องต่อความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้กฎหมายนี้รวมทั้งหารือปัญหาต่างๆเช่นการช่วยเหลืองานทำแก่เยาวชน หนังสือรับรองวิชาชีพแห่งชาติ  ขยายกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประกันการว่างงาน ตลอดจนนโยบายงานทำของรัฐ เป็นต้น เกี่ยวกับนโยบายสินเชื่อเพื่อสร้างงานทำนางเหงวียนทิฟุกผู้แทนรัฐสภาจ.บิ่งถวนเห็นว่าดิฉันขอเสนอว่า นอกจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนแห่งชาติเช่น สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ สหกรณ์ที่มีแรงงานสตรี คนพิการและชนกลุ่มน้อยแล้ว ควรเพิ่มสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในเขตชนบท เขตทุรกันดาร เขตชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่สร้างงานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่น ซึ่งทั้งนี้เพื่อจำกัดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าไปยังตัวเมืองหรือระหว่างท้องถิ่นรวมทั้งปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในตัวเมือง
ในช่วงบ่ายที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายการศึกษาด้านความมั่นคง-การป้องกันประเทศ กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไข กฎหมายภาษีรายได้นิติบุคคลฉบับแก้ไขและกฎหมายการป้องกันภัยธรรมชาติ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด