วันประชากรโลก 2018 ให้ความสำคัญต่อบทบาทของการวางแผนครอบครัว

(VOVWORLD) - วันประชากรโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรโลก 
วันประชากรโลก 2018 ให้ความสำคัญต่อบทบาทของการวางแผนครอบครัว - ảnh 1วันประชากรโลก 2018 ให้ความสำคัญต่อบทบาทของการวางแผนครอบครัว 

ปีนี้ วันประชากรโลกมีหัวข้อคือ “ผลสำเร็จของการวางแผนครอบครัวคือพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโอกาสขานรับวันประชากรโลก  11 กรกฎาคม เวียดนามจะจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น โดยทบวงประชากร-การวางแผนครอบครัวสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะประสานกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA

เพื่อขานวันประชากรโลกปี 2018 กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานด้านประชากรต่างมุ่งสู่การยกระดับความตระหนักและความรับผิดชอบของพรรคสาขา ทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรและสังคมเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของงานด้านประชากร การวางแผนครอบครัวต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ประชากรและสุขภาพเจริญพันธุ์เวียดนามในช่วงปี 2011-2020

นอกจากนั้น หน่วยงานด้านประชากรยังจัดการประชุม การสัมมนาและการเสวนาหลายนัดเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ความท้าทายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชนในปีต่อๆไป ปฏิบัติรูปแบบจัดสรรข้อมูล การให้บริการดูแลสุขภาพเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การยกระดับคุณภาพประชากรสำหรับประชาชนในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เขตเขา หมู่เกาะและริมฝั่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด