วันลดภัยพิบัติสากล “ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจ”

(VOVWORLD) - วันลดภัยพิบัติสากล 13 ตุลาคมปี 2018 มีหัวข้อ “ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจ” เพื่อยกระดับความรู้และช่วยให้ชุมชน ทางการทุกระดับและท้องถิ่นเป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับความเสี่ยงในสภาวการณ์ที่ภัยธรรมชาตินับวันรุนแรงมากขึ้น

ในวันนี้ นาง Audrey Azoulay ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ได้ส่งสาส์นว่า ทุกปี ภัยธรรมชาติได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคน ดังนั้นถ้าหากไม่มีมาตรการป้องกัน ผลเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นเพราะปัญหาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มจำนวนประชากรและการก่อสร้างตัวเมือง ยูเนสโก้กำลังช่วยเหลือประเทศต่างๆปฏิบัติโครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ Sendai และข้อกตลงปารีส พร้อมทั้งเข้าร่วมการพัฒนาระบบเตือนภัยคลึ่นสึนามิ ปัญหาน้ำท่วม แผ่นดินไหวและภัยแล้งในท้องถิ่นต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด