วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามปี 2017 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์- กุญแจสู่อนาคต”

(VOVWORLD) - พิธีมอบรางวัลตะกวางบิวปี 2017 ได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในกรอบกิจกรรมในโอกาสฉลองวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามปี 2017 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์- กุญแจสู่อนาคต” 
วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามปี 2017 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์- กุญแจสู่อนาคต” - ảnh 1พิธีมอบรางวัลตะกวางบลิวปี 2017 

คณะกรรมการจัดงานได้มอบรางวัลตะกวางบิวให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนซุมจากมหาวิทยาลัยกวีเยินจากผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์เหงวียนซุมปี 2015 และศาสตราจารย์ ดร.ฟานแทงเซินนามจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์จากผลงานวิจัยด้านเคมี ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้เผยว่า บรรดานักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ในวันเดียวกัน ณ จังหวัดซอกจัง ทางภาคใต้เวียดนาม ได้มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมฉลองวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม โดยได้มีการจัดการเสวนาแนะนำเทคโนโลยี ผลการวิจัยและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการแปรรูป เก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกษตร ตลอดจนแนะนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ขององค์กรและสถานประกอบการต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด