วันวิสาขบูชาโลก2019 คณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติแลกเปลี่ยนความหมายของหลักพระธรรมแห่งพุทธศาสนาในชีวิต

(VOVWORLD) -ในโอกาสเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกที่จัดขึ้น ณ สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐเมื่อค่ำวันที่17พฤษภาคม เอกอัครราชทูตเวียดนามฝามหว่างแองห์ อุปทูตคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติได้กล่าวถึงความหมายของแนวคิดและหลักพระธรรมทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับสันติภาพ ความปรองดอง ความเมตตาความเอื้ออารี 

ซึ่งแนวคิดเหล่านี้นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมท่ามกลางสภาวการณ์โลกที่ซับซ้อนและประชาชนในหลายประเทศต้องประสบความยากลำบากเพราะสงครามและการใช้ความรุนแรง ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเอกอัครราชทูตเวียดนามได้กล่าวว่า ทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติเพื่อสร้างความสามัคคี เชิดชูความรักไคร่และความเห็นอกเห็นใจกันเพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์โลกที่สันติภาพอย่างยั่งยืนและผาสุก .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด