วันสุดท้ายของการประชุมAMM๔๙และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับปัญหาสำคัญในภูมิภาค

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่๔๙ เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+๓ที่ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่๑๗ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกครั้งที่๖และฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนครั้งที่๒๓  โดยมี๑๐ประเทศสมาชิกอาเซียนและ๑๗ประเทศหุ้นส่วนเข้าร่วม  
วันสุดท้ายของการประชุมAMM๔๙และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับปัญหาสำคัญในภูมิภาค - ảnh 1วันสุดท้ายของการประชุมAMM๔๙และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับปัญหาสำคัญในภูมิภาค (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนหรือAMMครั้งที่๔๙ เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+๓ที่ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่๑๗ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกหรือEASครั้งที่๖และฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือARFครั้งที่๒๓  โดยมี๑๐ประเทศสมาชิกอาเซียนและ๑๗ประเทศหุ้นส่วนเข้าร่วม  ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+๓  บรรดารัฐมนตรีได้ประเมินการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานในช่วงปี๒๐๑๓-๒๐๑๗และการเตรียมความพร้อมให้แก่การวางแผนปฏิบัติงานในระยะต่อไป  การเตรียมให้แก่การประชุมผู้นำอาเซียน+๓ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้  โดยอนุมัติแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน+๓เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ลาวเสนอ  ส่วนการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกครั้งที่๖จะหารือเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างภูมิภาคและบทบาทของEAS  การปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการฉลองครบรอบ๑๐ปีการจัดตั้งEASที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว  รวมทั้ง มาตรการส่งเสริมEAS เช่น การจัดตั้งกลไกCPR+๘ ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียและการจัดตั้งคณะกรรมการของEASในคณะเลขาธิการอาเซียน  ในฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือARF  บรรดารัฐมนตรีจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการสร้างความไว้วางใจและการทูตเชิงป้องกันในกึ่งวาระและอนุมัติรายชื่อกิจกรรมต่างๆในปีต่อๆไปและกำหนดทิศทางของARFใอนาคต   คาดว่า ที่ประชุมจะอนุมัติแถลงการณ์ARFเกี่ยวกับการผลักดันการบริหารเขตชายแดนและการต่อต้านการเคลื่อนไหวของอาชญากรรมตามข้อเสนอของจีน แถลงการณ์ของARFเกี่ยวกับการโจมตีการก่อการร้ายที่ญี่ปุ่นเสนอ  แถลงการณ์ARFเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลที่เวียดนามเสนอ  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน  รวมทั้ง ปัญหาทะเลตะวันออก  สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี  การก่อการร้าย ลัทธิหัวรุนแรง การค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ.         
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด