วันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพโลก 22 พฤษภาคม ฟอรั่มของหุ้นส่วนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

(VOVWORLD) -วันที่ 22 พฤษภาคม ได้มีการจัด “ฟอรั่มของหุ้นส่วนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ปี 2018 คือปีรำลึกครบรอบ 25 ปีการที่เวียดนามเดินพร้อมกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและปัจจุบันนี้ เวียดนามได้ประสบความก้าวหน้าในภารกิจการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ระบบสำนักงานบริหาร กรอบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการนี้ ผู้แทนหลายคนได้เผยว่า เวียดนามเป็น 1 ในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ก็ต้องรับมือกับปัญหาความเสื่อมถอยของความหลากหลายชีวิภาพและความไม่สมดุลทางนิเวศวิทยาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึงสภาพแวดล้อมของมนุษย์และเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ดังนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือแบบพหุภาพคีและการเข้าร่วมของทั้งสังคมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด