วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวนต่อการปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWorld)-ในตลอดเกือบ๖๐ปีที่เคลื่อนไหวปฏิวัติในทั้งสามภาคของประเทศ จากการที่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลพิเศษที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  ท่านเลหยวนได้ร่วมกับคณะกรรมการพรรคส่วนกลางภายใต้การนำของประธานโฮจิมินห์ได้ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมาร์ค-เลนินอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวนต่อการปฏิวัติเวียดนาม   - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวนพบปะกับบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๔
(VOVWorld)-แนวคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวนกับการปฏิวัติเวียดนามคือหัวข้อบทความของท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามในโอกาสรำลึกครบรอบ๑๑๐ปีวันคล้ายวันเกิดของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวน ๗เมษายน ในตลอดเกือบ๖๐ปีที่เคลื่อนไหวปฏิวัติในทั้งสามภาคของประเทศ จากการที่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลพิเศษที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  ท่านเลหยวนได้ร่วมกับคณะกรรมการพรรคส่วนกลางภายใต้การนำของประธานโฮจิมินห์ได้ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมาร์ค-เลนินอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ควบคู่กันนั้น ท่านได้วางและชี้นำการปฏิบัติแนวทาง ยุทธศาสตร์การปฏิวัติที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมเพิ่มความหลากหลายทางทฤษฎีของการปฏิวัติเวียดนาม  สร้างนิมิตหมายที่แจ่มจรัสในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์และปกป้องประเทศของเวียดนามเพื่อนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเอกราช สันติภาพและสังคมนิยม  ในคลังทฤษฎีทางการเมืองของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวน แนวคิดที่สร้างสรรค์ ความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองและวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการพัฒนาและรับมือกับการผันผวนของการปฏิวัติในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นมรดกอันล้ำค่าและยังได้รับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกปัจจุบัน
ในบทเขียนนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้ยืนยันว่า หลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศมาเป็นเวลา๓๐ปี การปฏิวัติเวียดนามได้ประสบความสำสเร็จที่ยิ่งใหญ่  โดยสถานการณ์ที่เป็นจริงได้แสดงให้เห็นว่า แนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีความถูกต้อง  สามารถสานต่อและพัฒนาบทเรียนและประสบการณ์ในการช้นำการปฏิบัติของผู้นำรุ่นก่อน  ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศมีความผันผวนและเกิดปัญหาใหม่  พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้อง ยกระดับความมั่นคงและสติปัญญา ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมาร์ค-เลนินและแนวคิดประธานโฮจิมินห์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการปฏิวัติเวียดนามนั้น แนวคิดที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของเลขาธิการใหญ่พรรคเลหยวนยังมีทรงคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการกำหนดและชี้นำกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในระยะใหม่ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด