วางมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่5สมัยที่14 วันที่4มิถุนายน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่ง เหงวียนวันเถและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เจิ่นห่งห่า โดยได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์
วางมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม - ảnh 1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่ง เหงวียนวันเถ (Photo: tuoitre.vn) 

ในการตอบคำถามของบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยด้านการคมนาคม โดยเฉพาะ ในเมืองใหญ่ มาตรการแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในการปฏิบัติโครงการคมนาคมและการลงทุนตามรูปแบบบีโอที รัฐมนตรี เหงวียนวันเถได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการลงทุนก่อสร้างตามมาตรฐานของภูมิภาคและโลก มีส่วนร่วมสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ประเทศ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคต่างๆภายในประเทศและกับต่างประเทศ “หน่วยงานคมนาคมขนส่งพยายามสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างพร้อมเพรียงตามคำชี้นำของพรรคและรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของเวียดนามยังมีจุดอ่อนและการค้ำประกันความปลอดภัยด้านการคมนาคมเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานคมนาคมและระบบการเมือง โดยต้องมีมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยด้านการคมนาคม สำหรับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม นอกจากแหล่งเงินทุนของรัฐ พวกเรากำลังผลักดันการระดมแหล่งเงินลงทุนตามรูปแบบบีโอที  แนวทางการพัฒนารูปแบบบีโอทีเป็นแนวทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม”

ก่อนที่จะเข้าร่วมการตั้งและตอบกระทู้ถาม ที่ประชุมได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4 คณะผู้แทนสภาแห่งชาติ63คณะได้รวบรวมข้อเสนอกว่า2,000ข้อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เกี่ยวข้องถึงการดำเนินงานของสภาแห่งชาติ รัฐบาลและสำนักงานตุลาการ จนถึงขณะนี้ ทุกข้อเสนอได้รับการพิจารณาและแก้ไขแล้ว

ในบ่ายวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารที่ดินในนครใหญ่ๆและท้องถิ่นที่มีการฟ้องร้อง สถานการณ์และการควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเจิ่นห่งห่า รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงและรัฐมนตรีกระทรวงและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตอบกระทู้ถาม

ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะปนเปือนในดินและแหล่งน้ำ ความรับผิดชอบและมาตรการแก้ไข รัฐมนตรีเจิ่นห่งห่าได้เผยว่า กระทรวงการก่อสร้างและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศยุทธศาสตร์การควบคุมอย่างรอบด้านเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีการบำบัดขยะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของตัวเมืองและท้องถิ่น

วันที่ 5 มิถุนายน สภาแห่งชาติจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไปและเริ่มตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด