วางแนวทางส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลายเป็นแรงกระตุ้นในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 3 มกราคม ณ สำนักรัฐบาล นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีพร้อมตัวแทนจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของสภาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระทรวงวางแผนและการลงทุนและกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลายเป็นแรงกระตุ้นในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้กล่าวถึงทัศนะที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามการชี้นำของพรรคและรัฐในเวลาที่ผ่านมา

ส่วนนาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้เผยว่า เวียดนามและประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆได้เน้นแต่การวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้น ส่วนการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้น ควรสร้างฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควรส่งเสริมบทบาทเป็นองค์การเจ้าภาพในการวิจัยและให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเชิงก้าวกระโดดเพื่อให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาประเทศในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องทำการวิจัยมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อให้สถานประกอบการกลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด