วีโอวีและอาร์ทีวีเอสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน

(VOVWorld)-สถานีวิทยุเวียดนามและสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของสโลวะเกียจะขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานสื่อมวลชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและดนตรีของทั้งสองประเทศ  กิจกรรมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศ แลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวระหว่างสองประเทศและจะผลักดันการลงนามเอกสารความร่วมมือโดยเร็ววีโอวีและอาร์ทีวีเอสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน - ảnh 1
ประธานอาร์ทีวีเอสและรองประธานวีโอวี
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม คณะผู้แทนของสถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวีนำโดยนายเจิ่นมิงหุ่ง รองประธานวีโอวีได้ไปเยือนสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของสโลวะเกียหรืออาร์ทีวีเอส  ในการนี้ นาย เจิ่นมิงหุ่งได้เผยว่า สถานีวิทยุเวียดนามเป็นสถานีวิทยุแห่งชาติที่กำลังพัฒนาตามรูปแบบองค์การสื่อสารมัลติมีเดีย  โดยมีช่องวิทยุ๗ช่อง ช่องโทรทัศน์๑๗ช่อง หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์และมีบุคลากรกว่า๓๔๐๐คน   ผู้บริหารของวีโอวีและอาร์ทีวีเอสได้เห็นว่า กลไกการดำเนินงานของสองสถานีฯมีความคล้ายคลึงกัน  อาร์ทีวีเอสได้ส่งรายการกระจายเสียงเกี่ยวกับประเทศและคนสโลวะเกียเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุเวียดนาม  ผู้นำของสถานีทั้งสองแห่งได้เห็นพ้องกันว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานสื่อมวลชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและดนตรีของทั้งสองประเทศ  กิจกรรมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศ แลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวระหว่างสองประเทศและจะผลักดันการลงนามเอกสารความร่วมมือโดยเร็ว     สโลวะเกียเป็นประเทศสมาชิกอียู มีประชากรกว่า๕ล้านคน  ปัจจุบัน มีชาวเวียดนามที่กำลังอาศัยในประเทศสโลวะเกียกว่า๓๐๐๐คน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด