ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาในชีวิตของมนุษย์

(VOVworld) - เวียดนามกำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์และการผสมผสานเข้ากับโลกที่นับวันยิ่งกว้างลึกมากขึ้น จึงอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาในชีวิตของมนุษย์ - ảnh 1
ท่านเหงียนเติ๊นหยุงกล่าวปราศรัยในพิธีรับมอบใบรับรองของยูเนสโก้

(VOVworld) – ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาในชีวิตของมนุษย์             นั่นคือคำยืนยันของท่านเหงียนเติ๊นหยุง นากยรัฐมนตรีเวียดนามในพิธีรับมอบใบรับรองของยูเนสโก้ให้เดิ่นกาต่ายตื๋อภาคใต้เวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งมนุษยชาติ ณ นครโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โอกาสนี้ ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้กล่ายชื่นชมผู้นำ ประชาชนท้องถิ่นต่างๆ ศิลปินและชาวเวียดนามโพ้นทะเลได้อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการร้องเพลงเดิ่นกาต่ายตื๋อพร้อมกับการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชื่นชนความพยายามของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว นักวิจัย หน่วยงานและเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรภายในและต่างประเทศได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นต่อภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของเวียดนามและของมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งศิลปะการร้องเพลงเดิ่นกาต่ายตื๋อ ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้ย้ำว่า            “ประเทศและประชาชนเวียดนามกำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์และการผสมผสานเข้ากับโลกที่นับวันยิ่งกว้างลึกมากขึ้น ดังนั้น เราต้องอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งได้รับการสืบทอดจากรุ่นก่อนๆ นอกจากนี้ต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพเพื่อธำรงรักษาและอนุรักษ์เอกลักษ์วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเวียดนาม ชาวเวียดนาม แม้พำนักอาศัยภายในประเทศหรือในต่างประเทศต่างก็มีสายเลือดเดียวกันและมุ่งใจสู่ประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ประเทศ พวกเราจงร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมที่ทันสมัยและมีเอกลักษ์ของชาติ เพื่อให้วัฒนธรรมเวียดนามหลายพันปีจะรุ่งเรืองพร้อมกับมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษยชาติ”
            นายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงยังเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ทางการจังหวัด ศิลปินของท้องถิ่นที่มีกิจกรรมทางศิลปะเดิ่นกาต่ายตื๋อภาคใต้เวียดนามมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและดำเนินโครงการปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของศิลปะการร้องเพลงเดิ่นกาต่ายตื๋อภาคใต้เวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปให้เข้าสู่ชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชาวเวียดนามและมนุษย์./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด