สิงคโปร์เสนอมาตรการคลี่คลายความตึงเครียดในปัญหาทะเลตะวันออก

นาย อึงเอ็งเฮ็น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ได้เสนอให้กองทัพประเทศเอเชียควรสร้างความเชื่อมั่นต่อกันเพื่อลดความตึงเครียดในปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก

สิงคโปร์เสนอมาตรการคลี่คลายความตึงเครียดในปัญหาทะเลตะวันออก - ảnh 1
นาย อึงเอ็งเฮ็น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์
(Photo: radiovietnam.vn)

วันที่ 2 มิถุนายน นาย อึงเอ็งเฮ็น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ได้เสนอให้กองทัพประเทศเอเชียควรสร้างความเชื่อมั่นต่อกันเพื่อลดความตึงเครียดในปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก  โดยในการกล่าวปราศรัย ณ การสนทนาแชงกรีล่าครั้งที่ 12 ณ ประเทศสิงคโปร์ นาย อึงเอ็งเฮ็น ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลฮวาตุ้งและทะเลตะวันออก โดยเห็นว่า การพิพาทด้านอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านเอเชีย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค  ดังนั้น จึงต้องผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจัง โดยเฉพาะระหว่างกองทัพประเทศต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน  นาย อึงเอ็งเฮ็น ยังเรียกร้องให้ประเทศเอเชียเปิดช่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารและจัดตั้งกลไกความร่วมมือทุกระดับโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะและลดความตึงเตรียดในภูมิภาค  ก่อนหน้านั้น เวียดนามได้เสนอให้ประเทศที่ประกาศอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆในทะเลตะวันออกเข้าร่วมการหารือเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงไม่ใช้อาวุธก่อน ส่วนบรูไนได้เสนอให้เปิดโทรศัพท์สายด่วนเพื่อคลี่คลายความตึงเตรียดในปัญหาทะเลตะวันออกโดยเร็ว./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด