สงวนเงินลงทุนกว่า 11 ล้านล้านด่งในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร

(VOVWORLD)-จากการปฏิบัตินโยบายการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและชนบท หน่วยงานอุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าการเกษตรเวียดนามได้รับการพัฒนา 

ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 ทั่วประเทศมีโครงการลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 11 โครงการ รวมยอดเงินลงทุนกว่า 11 ล้านล้านด่งนับตั้งแต่ปี 2018 มาจนถึงปัจจุบัน โครงการลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 30 โครงการได้รับการปฏิบัติในทั่วประเทศ รวมยอดเงินลงทุน 20 ล้านล้านด่ง ซึ่งสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าเกษตรและมีส่วนร่วมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรให้แก่เกษตรกร ใน 6 เดือนแรกของปี 2019  มีสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ 1,630 แห่ง   ทำให้จำนวนสถานประกอบการเกษตร อยู่ที่ 11,000 แห่ง. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด