ส่งเสริมการพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงหลังปี 2020

(VOVWORLD) - ต้องเน้นพัฒนาการผลิตตามแนวทางผลักดันการเข้าถึงระบบห่วงโซ่คุณค่า มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
ส่งเสริมการพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงหลังปี 2020 - ảnh 1 รองนายกรับฒนตรีเจืองหว่าบิ่ง (VGP)

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆทำการวิจัยและเสนอนโยบายพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงหลังปี 2020 โดยเน้นพัฒนาการผลิตตามแนวทางผลักดันการเข้าถึงระบบห่วงโซ่คุณค่า มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  ส่งเสริมการสร้างฐานะจากการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่า การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การทำธุรกิจสตาร์ทอัพและสร้างงานทำ ตลอดจนระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรมแหล่งบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในท้องถิ่น ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆต้องแสวงหาโอกาสและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด