ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน ณ เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง ได้มีการจัดฟอรั่ม“พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปี 2018” 

นี่เป็นกิจกรรมเพื่อขานรับปีการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จัดขึ้น ณ จังหวัดกว๋างนิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในการนี้ บรรดาผู้แทนทั้งภายในและต่างประเทศได้หารือเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สถานการณ์และมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะใหม่ แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายสนับสนุนด้านการเงินให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บทบาทของนักลงทุนและสถานประกอบการในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เป็นต้น

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีสดุดีคณะและบุคคลดีเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวปี 2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด