ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม

(VOVWORLD) - วันที่ 4 เมษายน คือวันระเบิดสากล สำหรับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดหลงเหลือหลังสงครามเป็นจำนวนมาก พรรคและรัฐเวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยกำหนดเป็นหน้าที่เร่งด่วนและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งให้ทำการเก็บกู้กับระเบิดอย่างเร่งด่วน ให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด พร้อมทั้งเน้นประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการหลีกเลี่ยงกับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม เพื่อให้เวียดนามหลุดพ้นจากปัญหานี้ จำเป็นต้องมีความพยายามและการเข้าร่วมของทั้งสังคม พันเอก เหงียนแห่งฟุ๊ก รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติเพื่อการเก็บกู้กับระเบิดแห่งชาติของเวียดนามเผยว่า            “ตามแผนประจำปีของโครงการเก็บกู้กับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม ในแต่ละปี เวียดนามต้องเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่ 5 หมื่นเฮกตาร์ เพื่อบรรลุเป้หมายของโครงการฯในระยะปี 2010-2025 แต่ภารกิจนี้ต้องอาศัยเงินสนับสนุนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2018 เราสามารถเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่กว่า 3 หมื่นเฮกตาร์จากเงินสนับสนุนของรัฐบาล สถานประกอบการและนักอุปถัมภ์จากต่างประเทศ”

ตามข้อมูลสถิติ ในเวียดนาม ปัจจุบันยังมีพื้นที่ประมาณ 6.1 ล้านเฮกตาร์ที่ปนเปือนหรือสงสัยว่าปนเปือนกับระเบิดและวัตถุระเบิด ซึ่งกระจายใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคกลางเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด