ส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินตรง๗เส้นทางไปยังนครเกิ่นเทอ

(VOVWorld)-มีแผนการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างนครเกิ่นเทอกับท้องถิ่นต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น นครดานัง  เลิมด่ง แค้งหว่า กรุงเทพฯ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาไต้หวัน ประเทศจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
ส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินตรง๗เส้นทางไปยังนครเกิ่นเทอ - ảnh 1
สนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ
(VOVWorld)-มีแผนการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างนครเกิ่นเทอกับท้องถิ่นต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น นครดานัง  เลิมด่ง แค้งหว่า กรุงเทพฯ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  ไต้หวัน ประเทศจีนและสาธารณรัฐเกาหลี  นี่เป็นข้อมูลประกาศในการประชุมเกี่ยวกับแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินตรงภายในประเทศและต่างประเทศไปยังนครเกิ่นเทอเมื่อบ่ายวันที่๑๒กุมภาพันธ์ ณ นคร เกิ่นเทอ  โดยตัวแทนของนครเกิ่นเทอ คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้และสนามบินนานาชาติเกิ่นเทอได้เผยว่า  วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมดังกล่าวคือเพื่อใช้ประโยชน์จากสนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ ขยายการเชื่อมโยงการบริการด้านการท่องเที่ยว  การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกับท้องถิ่นต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
     คาดว่า การประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นในกลางเดือนมีนาคม ณ นครเกิ่นเทอ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด