ส่งเสริมความร่วมมือเวียดนาม-ไทยระดับท้องถิ่น

(VOVWORLD) - คณะผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสาขาจังหวัดท้ายเงวียนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามเยือนจังหวัดท้ายเงวียน
ส่งเสริมความร่วมมือเวียดนาม-ไทยระดับท้องถิ่น - ảnh 1คณะผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสาขาจังหวัดท้ายเงวียนเยือนประเทศไทย (Photo Royal Thai Embassy Hanoi)

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสาขาจังหวัดท้ายเงวียน นำโดยนาย Tran Quoc To กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำจังหวัดท้ายเหงียนและสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม พร้อมผู้แทนระดับสูงจากจังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนามรวม ๖ ท่าน เดินทางไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

โอกาสนี้ คณะฯได้เข้าพบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานของไทยในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มเซ็นทรัล เป็นต้นโดยได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างประชาชน และที่สำคัญ ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างกัน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

คณะผู้แทนเวียดนามยังได้เดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี โครงการและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ส่งเสริมความร่วมมือเวียดนาม-ไทยระดับท้องถิ่น - ảnh 2เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดท้ายเงวียน  (Photo Royal Thai Embassy Hanoi)

ส่วนเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดท้ายเงวียน ตามคำเชิญของนาย Tran Quoc To กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำจังหวัดท้ายเหงียนและสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอฝูเลือง จังหวัดท้ายเงวียน 

จังหวัดท้ายเงวียนเป็นพื้นที่แรกในเวียดนามที่ได้มีการริเริ่มโครงการดังกล่าว และเป็นการต่อยอดจากการเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดอุดรธานีของนาย Tran Quoc To ในระหว่างการเดินทางเยือนไทยที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดท้ายเงวียนยืนยันที่จะสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของชุมชน เพื่อให้โครงการฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งประสงค์จะศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมในการขยายการดำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด