ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน ในจังหวัดห่านาม ได้มีการจัดแสดงผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่นกว่า 200 เล่มและพบปะกับผู้เขียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน ในจังหวัดห่านาม ได้มีการจัดแสดงผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่นกว่า 200 เล่มและพบปะกับผู้เขียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของหนังสือ ความหมายของการอ่านหนังสือ หนังสือดีที่ควรอ่านและประสบการณ์ของตนเองในการอ่านหนังสือ

ในวันเดียวกัน ที่จังหวัดนิงบิ่ง ก็มีการเปิดวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4 พร้อมกับการประกวด “เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์” ปี 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขบวนการอ่านหนังสือในประชาชนทุกชั้นชนและมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ นี่ยังเป็นโอกาสยกย่องและยืนยันบทบาทสำคัญของหนังสือและส่วนร่วมของบุคคลและหมู่คณะในการประพันธ์ สะสม พิมพ์จำหน่าย เก็บรักษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด