ส่งเสริมให้สถานประกอบการญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนพัฒนาโคงสร้างพื้นฐานและพลังงานในเวียดนามมากขึ้น

(VOVWORLD) -รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC และเครือบริษัท Sumitomo

วันที่ 22 มีนาคม ณ สำนักรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC และเครือบริษัท Sumitomo โดยเผยว่า ความสัมพันธ์เวียดนาม – ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาอย่างดีงาม เข้มแข็ง รอบด้านและมีความไว้วางใจกันในระดับสูง รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงยังชื่นชมการลงทุนและประกอบธุรกิจของเครือบริษัท Sumitomo ในเวียดนามและเผยว่า เวียดนามและญี่ปุ่นคือสองเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีจุดแข็งและศักยภาพมากเพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคี ขอให้ธนาคาร JBJC สนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการต่างๆในเวียดนามต่อไปและบริษัท Sumitomo ขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกในเวียดนาม

ส่วนนาย Kasuhisa Yumikura ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร JBIC ได้ยืนยันว่า ทางธนาคารฯมีความประสงค์มีส่วนร่วมต่อการขยายความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและพลังงาน ในเวลาข้างหน้า ทางธนาคารฯจะปฏิบัติแผนการต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์เวียดนามเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการต่างๆของสถานประกอบการทั้งสองประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด