ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สตรีเข้าร่วมการปฏิบัติเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศ

(VOVworld) - การสัมมนาในหัวข้อ “ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สตรีเข้าร่วมการบริหารและการปฏิบัติเป้าหมายความ เสมอภาคทางเพศของสหภาพแรงงาน”ที่จัดโดยสหภาพแรงงานเวียดนามได้มีขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สตรีเข้าร่วมการปฏิบัติเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศ - ảnh 1
ภาพการสัมมนา (Photo: congdoanvn.org.vn)
(VOVworld) - การสัมมนาในหัวข้อ “ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สตรีเข้าร่วมการบริหารและการปฏิบัติเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศของสหภาพแรงงาน”ที่จัดโดยสหภาพแรงงานเวียดนามได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติงานด้านบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สตรีเป็นอย่างดี ต้องสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สตรี พร้อมทั้งเสนอให้เน้นจัดทำ ปฏิบัติกลไกและนโยบายพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สตรีปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในครอบครัวเป็นอย่างดีและการผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกและทัศนะของทางการปกครองทุกระดับและองค์การสังคมต่างๆเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สตรี.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด