สดุดีนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยดีเด่น

(VOVWORLD) - พิธีสดุดีนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยดีเด่นปี 2018  รวม166คนมีขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย 
สดุดีนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยดีเด่น - ảnh 1 ภาพในพิธี (giaoduc.net.vn).

เมื่อค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีสดุดีนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยดีเด่นปี 2018  รวม166คนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่ง รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะกรรมการชนเผ่าโด๊ะวันเจี๊ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมฝุ่งซวนหยา ประธานสมาคมเวียดนามถ่าวซวนซุงและประธานสถานีวิทยุเวียดนามเหงวียนเท้กี๊ เข้าร่วม

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้ยืนยันว่า เขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขามีความหมายสำคัญพิเศษในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กลาโหมและความมั่นคงของประเทศ พรรคและรัฐให้ความสนใจพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา“ทางการปกครองท้องถิ่นและองค์การสังคมควรให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชน อีกทั้งรณรงค์ให้สถานประกอบการและ ผู้มีใจกุศลร่วมกับโรงเรียนและครอบครัวอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างงานทำ ซึ่งเพื่อสามารถปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว รัฐและสถานประกอบการควรประสานงานในการจัดทำโครงการฝึกสอนและแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการผลิต สร้างงานทำและส่งเสริมให้เยาวชนชนกลุ่มน้อยทำธุรกิจสตาร์ทอัพ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด