สถานการณ์สิทธิ์มนุษยชนในเวียดนามนับวันดีขึ้น

( VOVworld )-ผลการประชุมสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามในครั้งที่สองนี้จะส่งผลให้เวียดนามมีส่วนร่วมในภารกิจการปกป้องและส่งเสริมคุณค่าสิทธิมนุษยชนในขอบเขตทั่วโลกอย่างตรงไปตรงมา มีลักษณะสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ 

สถานการณ์สิทธิ์มนุษยชนในเวียดนามนับวันดีขึ้น - ảnh 1
ชนเผ่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

( VOVworld )-วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ณ สวิสแลนด์ สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เปิดการประชุมสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม ซึ่งเวียดนามเป็นกรรมการสภาสิทธิมนุษยชนด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก ๑๘๔ จากทั้งหมด ๑๙๒ เสียงซึ่งสูงกว่า ๑๔ ประเทศสมาชิกที่ได้เลือกเข้าเป็นกรรมการของสภาสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ที่ผ่านมา  นี่เป็นกลไกสรุปผลของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทุกประเทศ  เวียดนามเข้าร่วมการประชุมสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๙ ด้วยรายงานภาพรวมเกี่ยวกับระบบกฎหมาย นโยบายและผลสำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนครั้งที่สองนี้จะเน้นแนะนำการปฏิบัติข้อเรียกร้องของประเทศอื่นๆที่เวียดนามได้ตกลงตั้งแต่การประชุมสรุปผลการปฏิบัติฯครั้งก่อน การรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวผลสำเร็จของเวียดนามในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในด้านที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่น การแก้ปัญหาความยากจน ความเสมอภาคทางเพศและการค้ำประกันสิทธิต่างๆของชาติพันธุ์ส่วนน้อย  การร่างรายงานแห่งชาติตามกลไกการสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามครั้งที่ ๒ โดยมีส่วนร่วมของ ๑๘ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลและรัฐสภาตลอดจนการเข้าร่วมขององค์การการเมือง องค์การสังคม ชุมชม องค์การเอ็นจีโอของเวียดนามและต่างประเทศ องค์การสื่อสารมวลชนและผู้ที่ให้ความสนใจ ท่านฝ่ามบิ่นห์มินห์ รองนายกฯได้เปิดเผยว่า จากการเตรียมเป็นอย่างดี เวียดนามจึงสามารถตอบข้อเรียกร้องของประเทศต่างๆได้ร้อยละ ๘๐ จากข้อเรียกร้องทั้งหมด ๑๒๓ ข้อในการประชุมสรุปผลครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๙  
ผลการประชุมสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามในครั้งที่สองนี้จะส่งผลให้เวียดนามมีส่วนร่วมในภารกิจการปกป้องและส่งเสริมคุณค่าสิทธิมนุษยชนในขอบเขตทั่วโลกอย่างตรงไปตรงมา มีลักษณะสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ   อีกทั้งทำให้เวียดนามสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆเพื่อให้ประชาชนแต่ละคนจะได้ปฏิบัติสิทธิต่างๆของตนเองดีมากขึ้น ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด